Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

bociany
7224 af0d 420
Wojtek kilka dni temu wyfrunął. Inka jeszcze się czai...

August 04 2017

bociany
@princess-carolyn Wojtek i Inka już na dniach wybywają :(

June 25 2017

bociany
6753 9a73 420
Pod nieobecność Wojtka i Inki stado inszych ptic przysiadło przelotem

June 24 2017

bociany
3972 f03d 420
Wojtuś ziewa

June 21 2017

bociany
8960 c535 420
Inka i Wojtek wypoczywają

June 20 2017

bociany
6711 304c 420
Przejęte bociany, Inka i Wojtek
bociany
6709 8750 420
Paczo
Reposted bystrzepy strzepy
bociany
6171 dd6d 420
Poranna toaleta Wojtka i Inki

June 18 2017

bociany
3905 0d08 420
Inka się poprawia, a Wojtek wspomina swoje rozliczne kochanki
Reposted bystrzepyGunToRunkatastrofopandoralane
bociany
3893 e3cb 420
Wojtek zapobiega wizycie intruza w gnieździe, pokazując, jaki jest umięśniony
bociany
3892 4520 420
O, jaki duży i straszliwy bocian Wojtek
bociany
3891 a970 420
Wojtek to nie z tych, z którymi można zadzierać
Reposted bystrzepy strzepy
bociany
3444 c891 420
Wojtek
bociany
3443 f4d3 420
Wojtek obserwuje wraże siły powietrzne
bociany
3442 3db6 420
Wojtek obserwuje wraże siły powietrzne
bociany
3441 715d 420
Wojtkowi nie chce się wstać, więc na leżąco daje znać, co i jak
Reposted bystrzepy strzepy
bociany
3440 5b27 420
Wojtek, niesłychanie groźny bocian
bociany
3439 985d 420
Wojtek pokazuje, na co go stać
bociany
3438 5a21 420
Wojtek na leżąco pokazuje, kto rządzi w Lublewie (podpowiedź dla niekumatych: w Lublewie rządzi Wojtek)

June 17 2017

bociany
2937 0a11 420
Wojtek przysypia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl